Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Malé Karpaty

Miesto v Malé Karpaty

V Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Anjelské záhrady, Zochova chata, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Tavárikova osada, Jurigrad, Leopoldov majer, Kolísky, Tarjanne Dúbravka, Humenice, Syráreň, Pod Jahodníkom, Cigánska dolina, Zadné červené, Pri svätej studienke, Hoblíkove záhrady, Skalare, Čistinky, Dubravčice, Dlhé diely, Veľký Varan, Jamy, Krásna hôrka, Kamenáre, Kráľová, Horáreň Pekná cesta, Pri tehelni, Na širokej celine, Panský dom, Panské, Na Sládkovskej, Gazare, Horská, Staré záhrady, Háj, Roličky, Pod Handraškou, Záhumenice, Na tehelni, Horné ohrady, Baranec, Veľké trnie, Na nivách, Cerová dráha, Trávniky, Dlhý vrch, Gánok, Suchý dol, Kopce, Biháre, Vidnarky, Bukovec, Nad kostolom, U Krištofka, Dolné lúky, Panský les, Za kaplnkou, Stránie

Miesto, Malé Karpaty:, 2 z 17

Fugelka, Dolina, Lúky nad dedinou, Záhumenice, Na jamách, PRI LIPE, Pitvory, Peredzské, Juhásová a Trvajová, Trvajová dolina, Polkoráby, Hušek, Betlehem, Zazová, Panciere, Biely kríž, Komárno, Hliníky, Horné Košariská, Dudváh, Pod vinohradmi, U Mosných, Šlahorčina, Za potokom, Paseky, Sakovci, Pagáčovci, Záhumenice, Pod Kuliškou, Sakov vrch, Pláčkovci, Bobolka, Fajnorovci, Dolný rúban, Pod Dubravou, U Minárov, Batkovce, Oboje vojské, Brezina, Horné lúky, Brehy pod jarkom, Cez chríb, Kopanice, Pri račom potoku, Horné záhumence, Horný diel, Nový mlyn, Močidielka, Dolný diel, Prielohy, Prídavky, Klčovanice, Pučavky, Nad teheľňou, Píla, Tri studne, majer Prekážka, Pod mraznicami, Horné grefty, Pustý rybník

Miesto, Malé Karpaty:, 3 z 17

Za kostolom, Novákov les, Pri hámri, Banďova lúka, Na Maruši, Horná pažiť, Finčina, Prvé vŕšky, Volhovisko, U Slivu, Pánty, Františkov majer, Olšová hora, Stará mláka, Gronáre, Za potokom, Táborky, Novosady, Záhradky, Rovniny, Kamenné tváre, Zemný vrch, Kramársky les, Lipiny, Nad Lichtkami, Kopaničiarske, Sebraky, Ovsisko, Troganových lúčky, Háj, Turie brehy, Hrubé lúky, Ohradky, Ohňavy, Nad Bednárovým, Kaťušina lúka, Markova Bukva, Malá Bukva, Nad Drmolezom, Horné fertále, Venčeky, Kňazove dreviská, Kramerov lom, Pod úbočím, Lopušná, Pod Barancom, Davčové, Huboče, Farkašov vrch, Jablonka, Čierne blato, Pod úbočím, Neze, Brezvovky, Višňovská dolina, Sedličie, Čachtický hradný vrch, Luhy, Pod Ostriežom, Dolné lúky

Miesto, Malé Karpaty:, 4 z 17

Jutrá, Mederie, Záhumenice, Tehlárová, Bukovina, Matejkova dolina, Pod zámkom, Ostrá úboč, Bajcarova dolina, Malcovské lúky, Dva rady, Čierna skala, Za výmoľom, Trstinka, Malá kamenná dolina, Smrekovec, Nový dvor, Bravenčí kruh, U bielej hliny, Medzi barackami, Nad Vťelniskami, Holá hora, Trstinka do potoka, Medzi cestami, Vŕšky, Oskoruša, Kamenište, Pri brezinách, Pod holou horou, Františkova, Zúbková, Chrasťová hora, Do Holej hory, Holé vrchy, Čabrace, Javorinka, Pod jeleňou horou, V lazoch, Horná mláka, Kubášova, Drieňová hora, Úval, Matkahezy, Slaniská, Dvoly, Za Hoštákom, Pri jarku, Dlhé rovné, Pri Jaseni, Malé Vagrvoldy, Junovie vŕšok, Za obecnou lúkou, Za uhlom, Pod potokom, Homola, Pod rúbanicami, Na kamennom jarku, Dolná mláka, Háje, Blízke baracky

Miesto, Malé Karpaty:, 5 z 17

Za humná, Vzdialenejšie záhumenice, Jelenia hora, Deravá skala, Pid dubinou, Kamenné vráta, Medzi krúžkami, Dubový vršok, Bočina, Pri studienkach, Pri úzkych trávnikoch, Pod Korlátkou, Hrabovec, Vargvold, Pri sasine, Kúdeľove nivy, Šenkérových lúky, Nad Petenskou, Lošonská, Za dúbravkou, Na ľadnici, Cierna skala, Rovienky, Vcelniská, Pod hôrkami, Krštenice, Nad jamou, Úboč, Pri blate, Bahulových vŕšok, Nové pole, Nad záhradami, Kolovrátok, Nad močidlami, Kamence, V kruhu, Pri močidlách, Gašparových lúky, Od veselského, Podielky, Pri hliníkoch, Pod Zápačím, Pod jamou, Medzi mlákami, Záhlučky, Záhony, Bukovina, Lúky vyše silnice, Sásie, Pri včelínoch, Biele studienky, Zdola dráhy, Kapusnice, U blata, Pasienok, Tále, Nad lúčkami, Konopniská, Osmina, Priečne

Miesto, Malé Karpaty:, 6 z 17

Nad Pustým, Rajčie hory, Záhrady, Borina, Vrchy, Lúky niže silnice, Jaminy, Dielce, Pod panským, Pod Malce, Od kočínského, Pod humnami, Pod záhlučky, Grefty, Spodky, Záhumenice, Dlhé, Vítkov vŕšok, Hoštácke, Blažkovec, Jarka, Na vŕškoch, Od chotára, Od jarku, Lúky vyše cesty, Za kostolom, Pri mlyne, Koruny, Smoliarov háj, Pod cintorínom, Kukly, Predhorie, Panský les, Plchovec, Horné diely, Pri panskon, Horné diely od panského, Pod hájom, Vinohrady, Za horou, Od vištuckého, Noviny, Horné diely od očkovského, Horné prostredné diely, Za hoštákmi, Dolné mlyny, Jágarská, Malý rybníček a Vrásičie, Šajby, Podolky za kríčkom, Kukla, Horné Šnajdáre, Habanské, Hrudy, Horné lúky, Panský les, Pod Háčkami, Grefty, Šajcle, Osičie a Nad Háčkami

Miesto, Malé Karpaty:, 7 z 17

Výsady, Hrubý a malý železník, Orešiansky náhon, Mladé hory, Pod ježovkou, Biele stoky, Dúbravka, Dolné pole, Zánivčie, Lajtny, Veľký železník, Za vŕškom, Dolina, Sychravý, Zadný háj, Pri cintoríne, Pri mlynoch, Od nižnianskeho, Javorník, Podháje, Za výsadami, Kliny, Medzi potokmi, Húšte, Kozy, Kúty, Sádky, Piesky, Hranová, Maruša, Ponky, Výsady, Ohlajty, Od nižnianského, Orešanské, Pahorky, Kapustnice, Štátny les, Klenová a Popočné, Na bráne, Podháje a húšte, Niva háj, Za humnami, Pracháreň, Bukovina a Pavlíkova, Štátny les, Trázniky, Podisky, Panský les, Holý vrch, Sova, Sparištia, Vápenice, Bohatá, Osičie nad háčkami, Za luhom, Sparištia, Šišoritné, Pri Bôriči, Paseky, Pod prandle, Smutná a Dolné Šnajdáre

Miesto, Malé Karpaty:, 8 z 17

Krátke, Háj, Rúbanice, Žobrák, Pojty, Kýžnare, Jalovčie, Vrch Leginák, Rybníček, Háčky, Selnice, Purbeky, Nad vidnarky, Ramáre, Parná, Za horným koncom, Bukovina, Šibenice, Staré slanisko, Konopiská, Za humnami, Šivavec, Ščelin, Bôričie, Žomberk, Pod roľami, Dielce, Horné konce, Štábonty, Dlhé, Šaškovec, Za zábavou, Špindrále, Dolné vinohrady, Lósiky, Solírové, Horné pole od Naháča, Horné Kapustnice, Horné vinohrady, Mozoľová, Volakovice, Drážky, Jablonka, Pod Slatinou, Homolka, Babíkovec, V jamách, Lúčky, Pod Holým brehom, Ondrejcová, Nad jamami, Pod Veselou horou, Na Zákľuke, Dlhé diely, Za Vodovskou, Pod pieskom, Kochanovec, Hlinkovské, Slatina, Prostredné Trstené

Miesto, Malé Karpaty:, 9 z 17

Za Gablovým, Válkova Hora, Pod Hostacinu, Od Trstína, Hrabinovec, Od Vaďoviec horný, Dolné Lazy, Nad Kostolom, Kostolná hôrka, Zlámaná hora, Beňova niva, Medzi vodami, Strieborné misky, Rehákov jarok, Gašparka, Silasčíková, Hoštacká hôrka, Piešťa, Horné Kuglové, Grófová, Stoličiare, Od Bzinského nad jamami, Nad Mariášom, Mosnácka, Pri Pavlovom jarku, Dolné Trstené, Pri kohútovom jarku, Dolné Kuglové, Kukly, Obora, Koláre, Juríčkova jama, Jelenie, Kolená, Predné záhumenice, Šúrske kúsky, Tepluše, Za lesom, Lazy, Pod zlámanou horou, Hrnčiare, Hlavina, Lachov, Krajčíre, Pažiť, Chrenkova dolina, Horné lúky, Tŕstie, Červíčka, Nové hory, Kožová, Mníšske, Rybník, Štrbavé, Červený jarok, Rovná, Petruchová, Pod rovnou, Mechy, Pod Hrubými skalami

Miesto, Malé Karpaty:, 10 z 17

Pod Bradlom, Za Blavou, Spúšť, Na lúčkach, Lopaty, Dlhé, Nad Rehákovým jarkom, Štefkovci, Na Puškárovej, Topole, Pod Piešťou, Zuby, Krížne, Brestové, Krížne, Salaše a Vidovice, Teplice, Pálffyovské, Chlebnice, Studienky, Valovská, Vypálené, Pod oknami, Lôžko, Mierkové, Za Beňovou horou, Kazáre, Pod Hrenákovými brehmi, Šibenice, Prostredné, Zámok, Vŕšok, Pod výškou, Pisáre, Horná Blava, Včelín, Vinohrady, Pri Gemešovom jarku, Kopec, Pod Mariášom, Záhumenice, Medzi jarkami, Záhumenice, Križovatky, Veterník, Pri Hrubej a Malej studničke, Bačnegovice, Hrúšťová, Banky, Malý Peterklín, Paure, Hrabník, Murna, Podhory, Kačínske, Sološnická dolina, Halba, Kŕče, Dolné Zamajerské, Nad Jancovým

Miesto, Malé Karpaty:, 11 z 17

Drotáre, Na hlinách, Hrabník, Gonvalovské, (Novoveské) Krče, Pápežov výmoľ, Veľká Šimkovská, Studienkové, Za Beňovou nivou, Pod Kráľovým vŕškom, Bočná cesta, V krúžkoch, Pod Čajkami, Grafle, Obora, Zelený bok, Dielce nad mlynom, Trávniky, Pod Kobylou, Pod strateným stokom, Pri hradskej, Hlboká dráha, Močiarne tatry, Šprinclov majer, Pod hájikmi, Zlatý roh, Kráľov vŕšok, Rúbane, Pekná vyhliadka, Potočné, Na Válku, Za dvorom, Za Dúbravou, Motyčky, Červená búda, Zelnice, Spodné Šajby, Staré Záhrady, Záhumenice, Kliny, Záhumenice, Stráne, Staré sady, Pri Červenej ceste, Valaské, Široká, Pyšné, Medzi cestami, Strapáky, Bratislavské záhumenice, Paseky, Močariny, Salaš, Bachárka, Rehákova, Kozáčky, Konča Skaliek, Oprchále, Cvikle, Pod Vajarskou

Miesto, Malé Karpaty:, 12 z 17

Pasienkové, Pri Dubníku, Polesina, Grefty, Pri žltej seči, Malá jama, U verbajky, Od Očkova, Štrky, Jurečková lúka, Kamenný les, Pod úbočou, Prešovňa, Sedliská, Dúbrava, Omlade, Pod Hurbánkami, Pod Malou studničkou, Padelky, Malá Šimkovská, Rúbané, Borina nad cintorínom, Hrabník, Beňová, V Lopušnej, Budnisko, Pod Vinohrady, Pod Prešovňou, Srdce, Horný les, Pod cestou a medzi cestami, Panské po Čajkami, Vlčiaky, Lipové, Školnícka hôrka, Malé Barany, Šajby, Boky, Všivavý potôčik a pálenica, Pod Brnošinami, Hrdlačova skala, Za Jurágmi, Pod hájom, Porichtárky, Lipina, Kozinec, Pri mlyne, Hory, Brnošiny, Skalky, Himligárka, Pod Čerencom, Jancova hora, Pod Kinárovou, Jancové, Hruščova, Kobiláky, Pod Hôrkou, Pod Válkom, Žákova lúka

Miesto, Malé Karpaty:, 13 z 17

Za jarkom, Pod hrabinou, Table, Dražice, Mlyniská, Nad kaplnkou, Lipina, Na sičiach, Horné lúky, Na siedmych Táľoch, Kút, Šošovičky, Kamenáče, Očkajov vrch, Kĺzanské údolie, Líščia stráň, Obora a Čeklín, Za Michalkom, Písaný kameň, Za plešivou, Pred hornou lúkou, Vápenička, Zelená hora, Polodomnice, Dolné jamky, Bukovina, Závrište, Ganglovská, Horné lúky, Holúbková, Horné lúky, Bystrické, Za majerom, Kopanice, Maginky, Spoločná lúka, Na kopci, Cibule, Posekaný háj, Očkajov vrch a malá Čížová, Trianová, Krátke diely, Štátne lesy, Nad vinohradmi, Lesná hora, Kamenec niže hradskej, Pri ceste, Prostredný vrch, Mýtnáre, Urbársky les, Malá Jurčová, Grofova, Lúky pri Prašníku, Jágerské, Spodný Dubník, Cidle, Gašparová, Veľká lúka, Vojské, Breziny valové

Miesto, Malé Karpaty:, 14 z 17

Hoštačina, Pod Dúbravou, Stará Chtelnica, Novosady, Trianov vrch, Pod Petrovou, Korontálka, Pod horami, U sadovej nivy, Drgonova, Duhrová, Veľká Baňa, Ostrá, Pod Parkom, Pod Brezinou, Erika, U Vrabelčiakov, Farské a Pekovičová, Nad Kubalkou, Pod chrasťou, Nad Uhliskami, Sobonky, Cejtach a Molpir, Pri Hruškovom, Pod Brezinkou, Kvapkavá studnička, Šestka, Petrova, Kamenec, Merice, Dubové, Noviny, Pod brežné, Hrádok, Kľuče, Švarcman, Krauské, Hore Holeškou, Za humnami, Hofierske diely, Jamy, Vlčie hory, Skalka, Pri Grnči, Pod kameňom, Čierna hora, Fongy, Holý vrch, Vyje, Farársky les, Bačinec, Dolné lúky, Bočiny, Dolné lúky, Uhliská, Krepčík, U Hurbánky, Hrabina, Holeška, Odmeštie

Miesto, Malé Karpaty:, 15 z 17

Pod stodolami, Rúbaň, Volcházy, Dielce, Osminy, Doliny, Krivica, Medzi vodami, Klokoč, Trianova dolina, Tichý vrch, Strasnerova dráha, Smrdáčky, Pod Čeklínom, Kopanice pred jarkom, Pindrišová, Pod Krauským, Rígeľ, Mikina dráha, Nad humnami, Brehy, Pri tehelni, Vrchy, Červená cesta, Horný rúban, Panský les, Nad Šúrom, Pod hrádzou, Malá Baňa, Kamenec vyše hradskej, Močarina, Vyše Pátrovej, Radvanica, Biela studnička, Prostredné, Bachračka, Hoštáky, Panštiny, Horné, Molánka, Brehule, Rybníky, Lúčky, Bolnáre, Dlhé diely, Šešlochty, Kocúri, Holind, Dolný pasienok, Hložina - Bukovina, Jancová, Bosáková, Bukové, Špitálsky les, Krupova lúka, Hôrka, Nad Čerencom, Pred dolinou, Uhliská, Krivé

Miesto, Malé Karpaty:, 16 z 17

Zbudovce nad včelínom, Boroš, Komory, Počkovec, Dolné Vinohrady, Kinisberg, Šteruská dolina, Komandle, Nad Vydricou, Babia hôrka, Pod háje horné, Mladý háj, Masárske, Pri potôčku, Pod rúbaním, Vedľa kríža, Pri Zabitom, Nízke, Koryto, Kamenný vrch, Mladý háj, Horné, Komárno, Odhradie, Dolné lúky, Čerenec, Šajtle, Švamperky, Pod Jancovým, Černík, Pod Koňom, Brezinka, Ferencova dráha, Diely, Svätá hora, Sitiny, Hrachovisko, Hlboký jarok, Olšina, Rázsochy, Balaton, Puškárka, Bzová, Pod Čížovou, Za mlákou, Karbasice, Dolné lúky, Dubový vrch, Pri lošonskom chotári, Pod kamenom, Lesy, Panský les, Šenkárka, Slatina, Valuchová, Krátke zálužie, Slobodné, Prepadlištia, Hruškové, Pod hájom

Miesto, Malé Karpaty:, 17 z 17

Kulhanovské, Trgonova, Pri troch duboch, Pri majeri, Pri dube, Pod Bielou horou, Rúbanie, Botov, Maková, Lieščie, Raková, Pod piesky, Pod Kamencom, Krivé Kolísky, Zlatá noha, Vajarský les, Malý Barvienok, Medzi Stankovskú a Pátrovú, Štamperky, Brižite, Solcáre, Suchá hora, Oskorušné, Od Bielku, Prachárska dolina, Vlčovské, Uhlianka, Seliešky, Pisárova dolina, Rúbanice, Vyhorené, Javorina, Blechov jarok, Cerovina, Kinárová, Čeklín, Pustý Ligisland, Skalka, Lamenica, Pod Hrádkom

Podobné, Malé Karpaty:

3965x turistika, 1808x miesto, 751x strom, 506x orientačný bod, 217x turistické informácie, 185x poľovnícky posed, 165x prístrešok, altánok, 93x ohnisko, 61x miesto na piknik, 49x orientačná mapa, 39x atrakcia, 37x chranený strom, 19x komín, 16x štôlňa, 11x studňa, 2x pamätník, bojisko, 2x vodárenská veža, 2x ZOO, 1x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.