Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Malé Karpaty » príroda

príroda v Malé Karpaty

príroda

610x priroda, 280x vrch, 165x prameň, 82x výhľad, 63x jaskyňa, 20x prepadlina

príroda

Príroda v Malé Karpaty

V Malé Karpaty sa nachádza 605 kusov príroda.

Príroda, Malé Karpaty:, 1 z 11

Mokrý Jarok, Horaren Krasnany, Krivé jarky, Pernek 1, prameň, Krvavá studnička, Prameň pred domom č.229, Kamzik, prístrešok, altánok, Hlohová studnička, Krivé jarky, Kramárska studňa, Dlhá siaha, prameň, prameň, Prameň Mon Repos, prameň, Kalvária, Medvedia diera, Pramen jozefkovo udolie, Záhoračka, Malý Slavín, prameň, Zbojníčka, Himligárka, Malá Baňa, prameň, Hlávka, prameň, Malá Vydrica, Pokoj, prameň, Studnička U Vodníka, Vysoká, prameň, Medené hámre, prameň, Železná studnička, prameň, prameň, Skala, Jasienky, Vápenná, UFO, Malý Javorník, Zlatá studnička, Svätá studňa, Šenkárka pod Stániskom, Gašparské, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, Partizánska lúka, Štúrova lavička, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, 2. Kameňolom, Studnička 2. rybník, Františkov prameň, Dlhá lúka

Príroda, Malé Karpaty:, 2 z 11

Urbanka, Pernek 2, Pernek 3, Kovačička, Brezovica, Pernecka Bana, Pernecky Vrt, Abrázna jaskyňa, Limbašska vyvieračka, Kyselova studnička, Vyhliadka na Bratislavu, výhľad, výhľad, Vojenská cesta, Bystricanov Kut, Šenkárka 01, Stupavienka, Šenkárka 02, pod Hajdúchom, Murmannova výšina, Vydrica, Hajduškové, Červený most, výhľad, Prameň vajcovka, Nadej, výhľad, Vápenný prameň, Jaskyňa Driny, Napoleonov vŕšok, prameň, prameň, Prameň Nazdar, prameň, prameň, výhľad, Machnáč, výhľad, Pánske, prameň, výhľad, prameň, výhľad, prameň, Husí stok, Starý grunt II., prameň, Kalvária, prameň, prameň, prameň, prameň, Revín, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, výhľad, Starý grunt I.

Príroda, Malé Karpaty:, 3 z 11

Brižite, prameň, Nad Šibeničníkom, Somársky vrch, Silnického prameň, Malá studnička, prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, prameň, prameň, Brezová, Nápojiská, Šenkárka, Salaš, Drieňovka, prameň, Chladná, prameň, Pánova lúka, Studánka, prameň, prameň, Nad Hájnikom, Maruškin prameň, prameň, prameň, prameň, Krčmár, Klenovica, prameň, prameň, Tomášov prameň, prameň, prameň, Jaskyniarska studnička, prameň, prameň, Baňa, prameň, prameň, prameň, Pod lúkou, prameň, Volhovisko, prameň, prameň, Popálené, prameň, prameň, prameň, prameň, Slavín, prameň, prameň, prameň, prameň, Dujnič, prameň, prameň

Príroda, Malé Karpaty:, 4 z 11

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kráľovska, Tovarišská studnička, výhľad, Modranská baba, Stráže (Vachmajster), Somár, Bôrik, Ostriež, Kopec, meteo Malý Javorník, výhľad, výhľad, Hrubý Kolešavec, Malá Vápenná, Veľký Javorník, výhľad, Švábsky vrch, Záruby, výhľad, Dubové, Veľká Pec, Skalnatá, Ostrý Kameň, Bivák, Nad pasekami, Roštúnska priepasť, Liščia priepasť, výhľad, Vtáčnik, Krásna hôrka, Bratislavský Drieňovec, Tlstá hora, Malý Drieňovec, Malé Prepadlé, Kukla, Koziarka, Snežienka, Oškerda, Nad Kameňolomom, prameň, Pod Čiernym vrchom, Slalomka, Johanka, prameň, Tôňava, Nad strelnicou, Vyhliadka na Bratislavsky Hrad, výhľad, Kráľov vrch, Nad Obilným jarkom, Dieliky, Šmachy

Príroda, Malé Karpaty:, 5 z 11

Kozie rebrá, Orlie skaly, Zidina, Krupý vrch, Bývalý kameňolom Srdce, Spariská, Na hrane, Kršlenica-2, Javorinka, Kršlenica-1, Devínska Kobyla, Plavecká, výhľad, Kamzík, Pezinská Malá homoľa, Piesky, Pohanská, Studničky, Nad vyvieračkou, jaskyňa, Brlôžok, Ofrflané - 2, Riečna, Nad vyvieračkou, Kabele, Ofrflané - 1, S32, Jazvečia, Priepasť SD1, Stanova, Tmavá skala, Piesková, Kržľa, Deravá skala, Hadíkova, S31, Dešťová, Vianočná, Jaskyňa pri kríži, Výver, Devínska Kobyla, Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, Pec, K2, Pod koreňom, Šípková, Na Bubne, Galbove diery, Výklenok, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Myší vrch, Tri kamenné kopce, výhľad, výhľad, jaskyňa, Zajačí skok

Príroda, Malé Karpaty:, 6 z 11

Kamenná brána, Šibeničník, Tri krize, výhľad, Galovo, Konské hlavy, Haviareň, Mníšek, Drapliak, Nad Sitinou, výhľad, Gašparová, výhľad, Medzivrstvová jaskyňa, Veterlínska, výhľad, Malá skala, výhľad, jaskyňa, vrch, výhľad, Havrania, výhľad, výhľad, Kaňovské, Vysoká skala, výhľad, výhľad, Plešivec, výhľad, výhľad, výhľad, Peterská priepasť, Veterlínsky závrt, výhľad, Čertov žľab, výhľad, výhľad, výhľad, Staré Hájne, výhľad, Veľké Prepadlé, Klenová, výhľad, výhľad, Skala, výhľad, jaskyňa, Veselá hora, výhľad, Lipárova, Sedmička, výhľad, jaskyňa, Periská, Hačova, Končival, Jelenia hora, Javorinka, Pri Ámonovi

Príroda, Malé Karpaty:, 7 z 11

výhľad, výhľad, Javorinka, Kršlenica, Čierna skala, Grinavská výhliadka, Červenica, Polámané, vrch, Pohanská, Jubilejná, výhľad, výhľad, výhľad, Lozornianske breziny, Starý plášť, Pajštún, vrch, výhľad, Vyhliadka, výhľad, Severná bašta, Báborská, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Kuchynská, Dlhý vrch, Klenie, Všivavec, Bolehlav, Skalka, Slepý vrch, Kŕč, Hurtovec, Solírov, Ježovka, Soviná, Salášky, Mníchov vrch, Ostrý vrch, Lesy, Tri Bresty, Sviní les, Šenkárka, Hajná hora, Horný vrch, Zámok, Vajarská, Krkavý buk, Biela skala, Človečie hlavy, Dlhý kopec, Taricové skaly, Vrátno, Veľký Peterklin, vrch, Uhrícky vrch, Nad Vydricou

Príroda, Malé Karpaty:, 8 z 11

Driny, Suchá hora, Jurské hory, Brezová, Zečák, Pri Bielej studničke, Erdödyho kopec, Malá Pec, Vajnorská hora, Havranica, Rösslerov vrch, Gašparské, Hrabovina, Jezuitský les, Pri hájovni, Bukovec, Sakrakopec, Malinský vrch, Pálenice, Podvrch, Stánisko, Bystrická hora, Slivková, Jahodná, Veľká Baňa, Barvienok, Hrubý breh, Snežný vrch, Bartalová, Bačkorová, Polámané, Dievčí hrádok, Plešivá, Dúbravská Hlavica, Breh, Hrubá pleš, Kamenný jarok, Červená, Čertov kopec, Sekyl, Gajdoš, Klokoč, Javorina, Vysoký Rajd, Hrubý Kamenec, Cimbal, Veľký Plešivec, Chudý vrch, Zrkadlisko, Suchý vrch, Ostrý vrch, Mesačná, Tri kopce, Nová hora, Biela hora, Lažteky, Osečník, Tatry, vrch, Veľké Vápenné

Príroda, Malé Karpaty:, 9 z 11

Landríky, Levený vrch, Škarica, Geldek, Šrenkov vŕšok, Jelenec, Vimpergy, Egreš, Vápenková skala, Javorový vrch, Šedivý vrch, Čmeľok, Bradavica, Jahodník, Lipový vrch, Kováčova skala, vrch, Veterlín, Vápenné, Žilová, Baďurka, Bazgovič, Kukučková, Čierna skala, Mešťanková, Sklený vrch, Kamenný vrch, Bučková, Orlie skaly, Konský vrch, Stratený kút, Lípie, Kamenný vrch, Barvienok, Okopanec, Vrchná hora, Trojarová, Široký vrch, Starý hrad, Prostredník, Strmok, Hviezda, Krkavec, Drieňovica, vrch, Korenný vrch, Krížnica, Handliarovská skala, Baba, Tŕstie, Malý Javorník, Čelo, vrch, Ohek, Kostolný vrch, Kozlisko, Banské, Veľká Cajlianská homoľa, Dúbrava, Volhovisko

Príroda, Malé Karpaty:, 10 z 11

Prostredný vrch, vrch, Skala Ostrý kameň, Strmina, Malý Hajdúch, Starý kopec, Korenec, Tisové skaly, Ohnavy, Veľká homoľa, Ostrovec, Srnčí vrch, Klokočiny, Tri kopce, Svätý vrch, Klokočina, Zámčisko, Hrubý Hajdúch, Spálenisko, Šibeničný vŕšok, Malá homoľa, Kopanička, Peprovec, Jastrabník, Kozí chrbát, Dolinkovský vrch, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Malý Peprovec, Chlmec (Hrubý Peprovec), Hrubý Drieňovec, Vlčí vrch, Turistická rozhľadňa na Americkom námestí, Posed, Rosslerov lom, Koziarka, Ohňavy, Malý Kolešavec, Nad Železnou studničkou, Biely vrch, Čierny vrch, Klanec

Príroda, Malé Karpaty:, 11 z 11

Hrubý vrch, Sŕnie, Mestská hora (Széchenyiho chlm), Predný vrch, vrch

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://male-karpaty.oma.sk/priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.