Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Malé Karpaty » príroda

príroda v Malé Karpaty

príroda

617x priroda, 280x vrch, 168x prameň, 84x výhľad, 65x jaskyňa, 20x prepadlina

príroda

Príroda v Malé Karpaty

V Malé Karpaty sa nachádza 612 kusov príroda.

Príroda, Malé Karpaty:, 1 z 11

Mokrý jarok, Horaren Krasnany, Krivé jarky, Pernek 1, Malá Baňa, prameň, Krvavá studnička, Prameň pred domom č.229, Hlohová studnička, Krivé jarky, Kamzik, prameň, Kramárska studňa, prístrešok, altánok, prameň, Dlhá siaha, prameň, Prameň Mon Repos, Pramen jozefkovo udolie, Medvedia diera, Malý Slavín, Kalvária, Záhoračka, Zbojníčka, prameň, Himligárka, prameň, Hlávka, prameň, Pokoj, Studnička U Vodníka, prameň, Malá Vydrica, Vysoká, UFO, prameň, Medené hámre, prameň, Vápenná, Malý Javorník, prameň, prameň, Železná studnička, Jasienky, Skala, Zlatá studnička, Svätá studňa, Šenkárka pod Stániskom, Gašparské, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, Partizánska lúka, Štúrova lavička, Dlhá lúka, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, Studnička 2. rybník, Františkov prameň, 2. Kameňolom

Príroda, Malé Karpaty:, 2 z 11

Urbanka, Pernek 2, Pernek 3, Pernecka Bana, výhľad, Abrázna jaskyňa, Kovačička, Brezovica, Pernecky Vrt, Kyselova studnička, Limbašska vyvieračka, Vyhliadka na Bratislavu, Bystricanov Kut, Vojenská cesta, Murmannova výšina, Stupavienka, Červený most, pod Hajdúchom, Šenkárka 02, Šenkárka 01, Hajduškové, Vydrica, Prameň vajcovka, výhľad, Nadej, Vápenný prameň, Napoleonov vŕšok, výhľad, Jaskyňa Driny, Machnáč, prameň, prameň, Pánske, prameň, Prameň Nazdar, prameň, Starý grunt II., prameň, výhľad, Nad Obilným jarkom, prameň, výhľad, výhľad, Starý grunt I., prameň, Kalvária, Husí stok, výhľad, Revín, prameň, Somársky vrch, Ostriež, Brižite, prameň, prameň, Malá studnička, Čachtická jaskyňa, prameň, prameň, Šenkárka

Príroda, Malé Karpaty:, 3 z 11

Pánova lúka, Drieňovka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, výhľad, prameň, prameň, prameň, Nápojiská, prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, Chladná, prameň, Slavín, prameň, Silnického prameň, Nad Hájnikom, prameň, prameň, prameň, Klenovica, Krčmár, prameň, prameň, Brezová, Baňa, prameň, Salaš, Pod lúkou, Tomášov prameň, Maruškin prameň, Nad Šibeničníkom, prameň, prameň, prameň, Popálené, Jaskyniarska studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dujnič, prameň, prameň, Volhovisko, prameň, prameň

Príroda, Malé Karpaty:, 4 z 11

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kráľovska, Tovarišská studnička, prameň, Stráže (Vachmajster), prameň, prameň, Záruby, Modranská baba, prameň, výhľad, Bôrik, Kopec, Somár, Hrubý Kolešavec, meteo Malý Javorník, výhľad, Veľký Javorník, Švábsky vrch, výhľad, výhľad, výhľad, Malá Vápenná, Dubové, výhľad, Kukla, Skalnatá, Veľká Pec, výhľad, Ostrý Kameň, Vtáčnik, Nad pasekami, Liščia priepasť, Roštúnska priepasť, Bivák, Krásna hôrka, Tlstá hora, výhľad, Bratislavský Drieňovec, Hodinová veža, Malý Drieňovec, Nad strelnicou, Tôňava, prameň, Nad Kameňolomom, Snežienka, Koziarka, Pod Čiernym vrchom, Oškerda, Slalomka, Johanka, Malé Prepadlé, prameň

Príroda, Malé Karpaty:, 5 z 11

prameň, Vyhliadka na Bratislavsky Hrad, Kráľov vrch, výhľad, Dieliky, Šmachy, Kozie rebrá, Orlie skaly, Krupý vrch, Zidina, Spariská, Bývalý kameňolom Srdce, Na hrane, Kršlenica-2, Javorinka, Kršlenica-1, Plavecká, Devínska Kobyla, Kamzík, Pezinská Malá homoľa, Pajštún, výhľad, Devínska Kobyla, Piesky, Nad vyvieračkou, Nad vyvieračkou, Priepasť SD1, Brlôžok, Kabele, Riečna, Piesková, Jazvečia, S32, Jaskyňa pri kríži, Pohanská, Kržľa, S31, Vianočná, Studničky, Pod koreňom, Galbove diery, Šípková, K2, Pec, Na Bubne, Výklenok, Dešťová, Výver, Hadíkova, Ofrflané - 1, Tmavá skala, Deravá skala, Stanova, jaskyňa, Ofrflané - 2, Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, Zajačí skok, Myší vrch, Šibeničník, Kamenná brána

Príroda, Malé Karpaty:, 6 z 11

výhľad, Tri kamenné kopce, Klenová, Tri krize, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Veľký Peterklin, výhľad, Konské hlavy, Mníšek, Nad Sitinou, Veterlínska, vrch, Gašparová, Haviareň, Medzivrstvová jaskyňa, Drapliak, Malá skala, Kaňovské, výhľad, Havrania, Veselá hora, Galovo, Vysoká skala, Plešivec, Periská, Čertov žľab, jaskyňa, Klenová, výhľad, Pri Ámonovi, Peterská priepasť, Veľké Prepadlé, Veterlínsky závrt, Červenica, Sedmička, Lozornianske breziny, Oplentova diera, jaskyňa, Staré Hájne, Pohanská, výhľad, výhľad, vrch, výhľad, jaskyňa, výhľad, Lipárova, Jubilejná, Veľký Autobus, výhľad, Hačova, výhľad, vrch, výhľad, výhľad, Javorinka

Príroda, Malé Karpaty:, 7 z 11

Jelenia hora, Javorinka, Končival, Skala, Kršlenica, Polámané, Starý plášť, Čierna skala, výhľad, výhľad, Kuchynská, výhľad, výhľad, Báborská, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Grinavská výhliadka, výhľad, výhľad, Skalka, výhľad, Klenie, výhľad, výhľad, výhľad, Vyhliadka, Hurtovec, výhľad, výhľad, výhľad, Všivavec, výhľad, Bolehlav, Dlhý vrch, výhľad, výhľad, výhľad, Ježovka, Slepý vrch, Kŕč, Solírov, Severná bašta, Salášky, Soviná, Lesy, Dlhý kopec, Malinský vrch, Driny, Pri Bielej studničke, Havranica, Zečák, Veľká Baňa, Ostrý vrch, Mníchov vrch, Erdödyho kopec, Biela skala

Príroda, Malé Karpaty:, 8 z 11

Sakrakopec, Pri hájovni, Vajnorská hora, Suchá hora, Vrátno, Bukovec, vrch, Pálenice, Šenkárka, Hrubý breh, Tri Bresty, Jezuitský les, Hrabovina, Uhrícky vrch, Sviní les, Stánisko, Gašparské, Nad Vydricou, Jahodná, Bystrická hora, Rösslerov vrch, Podvrch, Barvienok, Vajarská, Hajná hora, Zámok, Taricové skaly, Breh, Hrubý Kamenec, Brezová, Človečie hlavy, Dúbravská Hlavica, Cimbal, Horný vrch, Dievčí hrádok, Hrubá pleš, Plešivá, Krkavý buk, Sekyl, Slivková, Tatry, Jurské hory, Bradavica, Lažteky, Veľký Plešivec, Bartalová, Vimpergy, Malá Pec, Čertov kopec, Javorina, Čierna skala, Tri kopce, vrch, Kamenný vrch, Klokoč, Kamenný vrch, Škarica, Polámané, Čmeľok, Snežný vrch

Príroda, Malé Karpaty:, 9 z 11

Suchý vrch, Nová hora, Stratený kút, Barvienok, Kamenný jarok, Červená, Žilová, Bazgovič, Vysoký Rajd, Gajdoš, Bačkorová, Konský vrch, Starý hrad, Dúbrava, Sklený vrch, Lipový vrch, Javorový vrch, Kukučková, Vápenné, vrch, Vápenková skala, Veľká Cajlianská homoľa, Malý Javorník, Hviezda, Kostolný vrch, Baba, Mešťanková, Chudý vrch, vrch, Bučková, Korenný vrch, Strmina, Kozlisko, Šrenkov vŕšok, Šedivý vrch, Orlie skaly, Mesačná, Volhovisko, Zrkadlisko, Široký vrch, Biela hora, Banské, Veterlín, Trojarová, Vrchná hora, Osečník, vrch, Strmok, Jahodník, Prostredný vrch, Okopanec, Levený vrch, Krkavec, Krížnica, Ostrý vrch, Ohek, Kováčova skala, Srnčí vrch, Hrubý Hajdúch, Egreš

Príroda, Malé Karpaty:, 10 z 11

Lípie, Veľká homoľa, Geldek, Klokočiny, Svätý vrch, Ostrovec, Tisové skaly, Korenec, Zámčisko, Tŕstie, Tri kopce, Čelo, Skala Ostrý kameň, Jelenec, Malý Hajdúch, Drieňovica, Handliarovská skala, Veľké Vápenné, Spálenisko, Baďurka, Starý kopec, Šibeničný vŕšok, vrch, Landríky, Ohnavy, Klokočina, Malá homoľa, Kozí chrbát, Kopanička, Jastrabník, Dolinkovský vrch, Peprovec, Prostredník, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Malý Peprovec, Chlmec (Hrubý Peprovec), Hrubý Drieňovec, Vlčí vrch, Turistická rozhľadňa na Americkom námestí, Posed, Rosslerov lom

Príroda, Malé Karpaty:, 11 z 11

Ohňavy, Nad Železnou studničkou, Klanec, Malý Kolešavec, Čierny vrch, Koziarka, Biely vrch, Hrubý vrch, Predný vrch, Mestská hora (Széchenyiho chlm), Sŕnie, vrch

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://male-karpaty.oma.sk/priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.