Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Malé Karpaty

Miesto v Malé Karpaty

V Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Malý Slavín, Pustý kostolík, Leopoldov majer, Panský dom, Pri širokej celine, Pri Rochu, Jurigrad, Tavárikova osada, Vlkovka a pod Ravnicou, Kolísky, Cigánska dolina, Humenice, Prvé vŕšky, Srdce, Na Sládkovskej, Hoblíkove záhrady, Zadné červené, Čistinky, Skalare, Dubravčice, Dlhé diely, Pánty, Plánky, Laurincova dráha, Veľký Varan, Kamenáre, Horáreň Pekná cesta, Pri tehelni, Na širokej celine, Šprinclov majer, Zochova chata, Gazare, Staré záhrady, Panské, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Háj, Kráľová, Horská, Roličky, Pod Handraškou, Na tehelni, Horné ohrady, Háj, Na nivách, Dlhý vrch, Cerová dráha, Kopce, Veľké Tŕnie, Záhumenice, Kremenice, Rázsochy, Ovsisko, Gánok, Trávniky, Biháre, Rybníky Parina, U Krištofka, Suchý dol

Miesto, Malé Karpaty:, 2 z 17

Bukovec, Nad Bednárovým, Nad kostolom, Vidnarky, Panský les, Za kaplnkou, Čierne blato, Fugelka, Novákov les, Stránie, Dolina, Nad Drmolezom, Pod Kremenicou, Lúky nad dedinou, PRI LIPE, Na jamách, Dolné lúky, Záhumenice, Trvajová dolina, Pod Kuliškou, Pod vinohradmi, Sakov vrch, Záhumenice, Komárno, Juhásová a Trvajová, Polkoráby, Dudváh, Sakovci, Paseky, Peredzské, U Mosných, Betlehem, Hušek, Pitvory, Pagáčovci, Hliníky, Za potokom, Horné Košariská, Panciere, Biely kríž, Zazová, Pláčkovci, U Minárov, Šlahorčina, Cez chríb, Horné lúky, Oboje vojské, Pri račom potoku, Dolný diel, Dolný rúban, Bobolka, Horný diel, Sahara, Horné záhumence, Batkovce, Pod Dubravou, Nový mlyn, Brezina, Nad teheľňou, Brehy pod jarkom

Miesto, Malé Karpaty:, 3 z 17

Prídavky, Píla, Kopanice, Pučavky, Močidielka, Prielohy, Havrania skala, majer Prekážka, Pustý rybník, Horné grefty, Pod mraznicami, Za kostolom, Pri hámri, Banďova lúka, Kršlenica, Na Maruši, Horná pažiť, Finčina, U Slivu, Bariny, Františkov majer, Olšová hora, Záhradky, Kamenné tváre, Za potokom, Gronáre, Stará mláka, Zemný vrch, Rovniny, Kramársky les, Táborky, Nad Lichtkami, Novosady, Rajna, Lipiny, Sebraky, Kopaničiarske, Turie brehy, Troganových lúčky, Hrubé lúky, Ohradky, Kaťušina lúka, Grošovské, Tri studne, Lipy, Markova Bukva, Malá Bukva, Horné fertále, Venčeky, Kňazove dreviská, Stredné Ohňavy, Kramerov lom, Obora, Neze, Davčové, Mederie, Dolné lúky, Pod úbočím, Ostrá úboč, Bajcarova dolina

Miesto, Malé Karpaty:, 4 z 17

Pod Ostriežom, Pod Barancom, Pod úbočím, Brezvovky, Tehlárová, Záhumenice, Matejkova dolina, Lopušná, Medzi krúžkami, Kúdeľove nivy, Šenkérových lúky, Za Hoštákom, Na ľadnici, Za uhlom, Vŕšky, Slaniská, Horná mláka, Zúbková, Oskoruša, Dvoly, Úboč, Junovie vŕšok, Pri brezinách, Dolná mláka, Blízke baracky, Pod rúbanicami, Rovienky, Háje, Vzdialenejšie záhumenice, Za dúbravkou, Úval, Medzi barackami, Za obecnou lúkou, Dlhé rovné, Bahulových vŕšok, Medzi mlákami, Sedličie, Višňovská dolina, Gašparových lúky, Čachtický hradný vrch, Jutrá, Huboče, Luhy, U blata, Pod zámkom, Bukovina, Farkašov vrch, Kolovrátok, Pri blate, Jablonka, Pod Zápačím, V kruhu, Medzi cestami, Chrasťová hora, Kukly, Pod potokom, Horné diely od očkovského, Smrekovec, Vcelniská, Krštenice

Miesto, Malé Karpaty:, 5 z 17

Spodky, Nový dvor, Kamenné vráta, Matkahezy, V lazoch, Malé Vagrvoldy, Za humná, Na kamennom jarku, Bravenčí kruh, Deravá skala, Pod cintorínom, Pod Korlátkou, Pod panským, Holé vrchy, Pri studienkach, Hrabovec, Vítkov vŕšok, Predhorie, Horné prostredné diely, Od chotára, Drieňová hora, Pri panskon, Pri jarku, Trstinka, Lošonská, Pid dubinou, Nad jamou, Grefty, Horné diely od panského, Pri úzkych trávnikoch, Hoštácke, Malá kamenná dolina, Dva rady, Nad Petenskou, Kamenište, Do Holej hory, Cierna skala, Od jarku, Za výmoľom, Koruny, Horné diely, Malcovské lúky, Pod jeleňou horou, Vargvold, Trstinka do potoka, Františkova, Nad Vťelniskami, Pod holou horou, Na vŕškoch, U bielej hliny, Pod humnami, Pod hôrkami, Homola, Bočina, Čabrace, Vinohrady, Kubášova, Pri sasine, Pri Jaseni, Bukovina

Miesto, Malé Karpaty:, 6 z 17

Za hoštákmi, Podielky, Od vištuckého, Pri včelínoch, Pod hájom, Nové pole, Pod jamou, Za horou, Sásie, Biele studienky, Nad lúčkami, Noviny, Paseky, Smoliarov háj, Nad močidlami, Sádky, Hrudy, Záhlučky, Pasienok, Osmina, Dolné mlyny, Pri hliníkoch, Pod ježovkou, Priečne, Borina, Rajčie hory, Záhrady, Pod Malce, Zánivčie, Pri močidlách, Nad Pustým, Tále, Od veselského, Lúky vyše silnice, Jágarská, Piesky, Za luhom, Podisky, Kapusnice, Kamence, Vrchy, Konopniská, Záhony, Zdola dráhy, Nad záhradami, Podolky za kríčkom, Plchovec, Pri mlynoch, Za výsadami, Klenová a Popočné, Kliny, Pracháreň, Orešiansky náhon, Dlhé, Hrubý a malý železník, Orešanské, Od nižnianskeho, Dielce, Pahorky, Dolné pole

Miesto, Malé Karpaty:, 7 z 17

Jaminy, Osičie a Nad Háčkami, Bukovina a Pavlíkova, Pod Háčkami, Holý vrch, Blažkovec, Ohlajty, Záhumenice, Za vŕškom, Panský les, Pod záhlučky, Krátke, Jarka, Šajby, Niva háj, Lúky vyše cesty, Za humnami, Dúbravka, Mladé hory, Štátny les, Maruša, Podháje, Pri Bôriči, Za kostolom, Pri mlyne, Výsady, Smutná a Dolné Šnajdáre, Sychravý, Panský les, Podháje a húšte, Biele stoky, Šišoritné, Dolina, Grefty, Malý rybníček a Vrásičie, Habanské, Húšte, Na bráne, Dlhé, Výsady, Horné lúky, Kúty, Hranová, Od nižnianského, Bohatá, Kozy, Pod prandle, Trázniky, Sparištia, Veľký železník, Horné Šnajdáre, Medzi potokmi, Lúky niže silnice, Ponky, Od kočínského, Osičie nad háčkami, Konopiská, Lajtny, Panský les, Sova, Sparištia, Vápenice

Miesto, Malé Karpaty:, 8 z 17

Zadný háj, Štátny les, Háj, Pri cintoríne, Šajcle, Kapustnice, Za horným koncom, Selnice, Purbeky, Špindrále, Rybníček, Žobrák, Žomberk, Za humnami, Bôričie, Nad vidnarky, Šibenice, Pod roľami, Dielce, Kýžnare, Ščelin, Pojty, Horné konce, Jalovčie, Šaškovec, Štábonty, Háčky, Ramáre, Rúbanice, Bukovina, Staré slanisko, Vrch Leginák, Parná, Šivavec, Za zábavou, Pod pieskom, Od Vaďoviec horný, Kochanovec, Pod Slatinou, Slatina, Prostredné Trstené, Hrabinovec, Solírové, Horné Kapustnice, Babíkovec, Lósiky, Horné vinohrady, Horné pole od Naháča, Dolné vinohrady, Za Vodovskou, Ondrejcová, V jamách, Dolné Lazy, Pod Veselou horou, Pod Holým brehom, Drážky, Jablonka, Za Gablovým, Dlhé diely, Pod Hostacinu

Miesto, Malé Karpaty:, 9 z 17

Nad jamami, Na Zákľuke, Mozoľová, Volakovice, Hlinkovské, Válkova Hora, Pri Hrubej a Malej studničke, Včelín, Červíčka, Medzi vodami, Od Bzinského nad jamami, Pod Vinohrady, Studienky, Pod Prešovňou, Pod Malou studničkou, Lúčky, Pri Červenej ceste, Homolka, Zlatý roh, Cvikle, Nad Rehákovým jarkom, Vinohrady, Na lúčkach, Spodné Šajby, Beňova niva, Bačnegovice, Pod oknami, Pod Hrubými skalami, Dolné Zamajerské, Grafle, Zámok, Bočná cesta, Grefty, Rovná, Pri Pavlovom jarku, Pod Kobylou, Križovatky, Pekná vyhliadka, Zelnice, Lôžko, Za Blavou, Červený jarok, Gonvalovské, Pri žltej seči, Zlámaná hora, Paure, Pod rovnou, Kostolná hôrka, Hlboká dráha, Hlavina, Dolné Trstené, Pod výškou, Vlčiaky, Kŕče, Malé Barany, Spúšť, Za Beňovou horou, Nad Mariášom, Červená búda, Pod zlámanou horou

Miesto, Malé Karpaty:, 10 z 17

Pod Piešťou, Salaše a Vidovice, Tŕstie, Lazy, Lipové, Kačínske, Na Válku, Lachov, (Novoveské) Krče, Nad Kostolom, Predné záhumenice, Pri kohútovom jarku, Kamenný les, Od Trstína, Zelený bok, Prešovňa, Juríčkova jama, Rehákov jarok, Šajby, Potočné, Staré Záhrady, Obora, Piešťa, Za lesom, Horná Blava, Hoštacká hôrka, Merice, Lopaty, Komandle, Tichý vrch, Pri Zabitom, Veľká Šimkovská, Babia hôrka, Klokoč, Švamperky, Za Michalkom, Veľká Baňa, Lamenica, Duhrová, Zelená hora, Horné, Fongy, Zlatá noha, Pod Mariášom, Za Beňovou nivou, Dolné Kuglové, Osminy, Masárske, Pri majeri, Kulhanovské, Vlčie hory, Za Dúbravou, Vyhorené, Krivé Kolísky, Gašparka, Šestka, Hofnáre, Pod kameňom, Pod hrádzou, Pažiť

Miesto, Malé Karpaty:, 11 z 17

Červená cesta, Medzi jarkami, Hrabník, Cerovina, Grófová, Švarcman, Šibenice, Líščia stráň, Pod Bradlom, Panský les, Pod Válkom, Obora a Čeklín, Hrabník, Krepčík, Dlhé, Rúbanice, Erika, Pri lošonskom chotári, Farské a Pekovičová, Horné Kuglové, Cejtach a Molpir, Omlade, Na sičiach, Holúbková, Šenkárka, Trianova dolina, Na kopci, Pri dube, Posekaný háj, Bachárka, Nízke, Mechy, Za plešivou, Prachárska dolina, Porichtárky, Malý Barvienok, Malá Baňa, Nad kaplnkou, Pod Brnošinami, Za humnami, Na Puškárovej, Pri troch duboch, Medzi cestami, Štátne lesy, Kozáčky, Pod kamenom, Lúčky, Brestové, Stará Chtelnica, Pápežov výmoľ, Korytá a pálenica, Svätá hora, Prostredný vrch, Krajčíre, Krivé, Jancová, Polesina, Pred hornou lúkou, Koláre, Pri hradskej

Miesto, Malé Karpaty:, 12 z 17

Zuby, Kolená, Kinisberg, Sološnická dolina, Pod Bielou horou, Trianov vrch, Mierkové, Jancové, Všivavý potôčik a pálenica, Očkajov vrch, Veľká lúka, Hložina - Bukovina, Mníšske, Dolné lúky, Kobiláky, Písaný kameň, Horné lúky, Hory, Skalky, Vypálené, Lúky za dolným koncom, Palkova lúka, Novosady, Záhumenice, Kopánka, Šúrske kúsky, Pod Čeklínom, Rybník, Bukovina, Záhumenice, Farársky les, Pod strateným stokom, Konča Skaliek, Krupova lúka, Pri ceste, Smrdáčky, Boky, Slobodné, Solcáre, Horné lúky, Pod Vajarskou, Borky, Bolnáre, Pod hájikmi, Na hlinách, Olšina, Panský les, Nábrežný vrch, Prostredné, Chlebnice, Školnícka hôrka, Malý Peterklín, Nad vinohradmi, Očkajov vrch a malá Čížová, Čeklín, Jancova hora, Vlčovské, Hrnčiare, Za mlákou, Hruškové

Miesto, Malé Karpaty:, 13 z 17

Kamenný vrch, V krúžkoch, Jurečková lúka, Kvapkavá studnička, Cidle, Nad humnami, Kĺzanské údolie, Bachračka, Mýtnáre, Nad Šúrom, Lesy, Černík, Jelenie, Dolné lúky, Mosnácka, Za Jurágmi, Špitálsky les, Šajtle, Padelky, Pod Jancovým, Rígeľ, Maková, Polodomnice, Šešlochty, Panské po Čajkami, Čierna hora, Závrište, Pred dolinou, Pod Čížovou, Topole, Pisáre, Štrbavé, Boroš, Pri Gemešovom jarku, Močarina, Paseky, Kľuče, Suchá hora, Hrabník, Kocúri, Komory, Kamenáče, Pisárova dolina, Silasčíková, Pod Parkom, Štamperky, Tepluše, Petruchová, Štefkovci, Veterník, Vyje, Himligárka, Lipina, Spodný Dubník, Kazáre, Strasnerova dráha, Bystrické, Pod Hrenákovými brehmi, Budnisko, Bukové

Miesto, Malé Karpaty:, 14 z 17

Vedľa kríža, Pod Čajkami, Uhliská, Dražice, Krivica, Gašparová, Pri Hruškovom, Malá Šimkovská, Halba, Vojské, Strieborné misky, Stoličiare, Lipina, Cibule, Pustý Ligisland, Banky, Hruščova, Teplice, Valovská, U Vrabelčiakov, Ferencova dráha, Brnošiny, Široká, Kožová, Hrachovisko, Mikina dráha, Dubový vrch, Urbársky les, Malinské, Hofierske diely, Za jarkom, Nad Vydricou, Lesná hora, Raková, Trianová, Chrenkova dolina, Rehákova, Podhory, Pálffyovské, Kukly, Skaly nad Vyvieračkou, Zbojníčka, Uhlianka, Nové hory, Dúbrava, Sitiny, Biela studnička, Brezy, Murna, Dolné lúky, Oprchále, Malá jama, Sološnický les, Pätiradie, Za Kerebergom, Čierna barina, Pri potôčku, Štrky, Kráľov vŕšok, Tepličný kút

Miesto, Malé Karpaty:, 15 z 17

Hradná cesta, Za blatom, Obora, Skalka, Radové role, Hrubý Barvínek, Blechov jarok, Languvky za potôčkom, Pod háje horné, Kamenisté, Karlovoveské rameno, Karbasice, Brosov kút, Od Vrbovca, Pod Kráľovým vŕškom, Jamy, Pri hloží, Nad Rásnikom, Mlyniská, Na lúčkach, Za Holou horou, Potôčik, V Lopušnej, Silešky, Jalšina, Rúbane, Za Ševcovým jarkom, Útočnice, Kratina, Šošovičky, Prostredné, Sedliacke, Líščí vrch, Mokrý jarok, Močiare, Kráľova hora, Pod pálenicami a oborou, Pri červenom kríži, Vrchy, Hlavica, Od novej lúky, Pod chodníkom, Frndákovci, Motyčky, Medzi Stankovskú a Pátrovú, Vrchy, Nové hory, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Pod homolkami, Kliny, Trávniky, Štrkoviská, Záhumenice, Dlhé štvrte, Beňová, Hrúšťová, Vyrúbané, Pobočnice, Močariny, Odmeštie

Miesto, Malé Karpaty:, 16 z 17

Šúrske, Odhradie, Kaluže, Sihoť, Languvky, Osminy, Diely, Studienkové, Osičie, Lizíková, U verbajky, Rakyta, Psie skaly, Bočiny, Skalky a Jancova hora, Od lopašovského, Piesky, Dielce, Stupka, Pod zámkom, Nad potôčikom, Bočiny, Zálistok, Pobočné, Doliny, Horné podlesné, Medzi lúkami, Nad škorcom, Strapáky, Hlboký jarok, Pod piesky, Záhumenice, Pri Dubníku, Strapatá lipa, Lieščie, Pri tehelni, Farárske, Lesný hon, Pasienkové, Rybníky, Vápenička, Prílohy, Bačinec, Obecný les, Horný les, Jelení háj, Vrbovec, Pyšné, Nad Fajdlbergom, Za chrástami, Vajarský les, Miligrunt, Poličky, Valaské, Prepadlištia, Pod úbočou, Pod Klinecbergom, Tri hony, Zajačí skok, Drotáre

Miesto, Malé Karpaty:, 17 z 17

Sedliská, Pod horami, Kotliarka, Pod kameňolomom, Veľká Čížová, Molánka, Močiarne tatry, Vypálenisko, Pod Hurbánkami, Makové lúky, Nad potôčkom, Krížne, Krpáš, Mierková, Poderajzy, Nové sady, Nad Jancovým, Botov, Od medzí, Pod Skalou, Hradište, Krátke zálužie, Vyše Pátrovej, Do Vrbovca, Pažiť, Políčko, Salaš, Staré rúbanisko, Oskorušné, Štátny les, Hrabníky a rovné pole, Medzi cestami, Za majerom, U Kocúrov, Nechtáky, Pri obrázku, Brezová, Hrdlačova skala, Pri pomníku, Ganglovská

Podobné, Malé Karpaty:

5248x turistika, 1789x miesto, 1719x strom, 605x orientačný bod, 305x turistické informácie, 228x poľovnícky posed, 191x prístrešok, altánok, 130x ohnisko, 72x orientačná mapa, 64x miesto na piknik, 43x atrakcia, 37x chranený strom, 21x komín, 19x štôlňa, 17x studňa, 2x vodárenská veža, 2x ZOO, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.