Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Malé Karpaty

Miesto v Malé Karpaty

V Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Malý Slavín, Leopoldov majer, Pustý kostolík, Pri širokej celine, Pri Rochu, Jurigrad, Tavárikova osada, Vlkovka a pod Ravnicou, Tarjanne Dúbravka, Kolísky, Cigánska dolina, Srdce, Prvé vŕšky, Humenice, Zadné červené, Hoblíkove záhrady, Čistinky, Gazare, Na širokej celine, Skalare, Dlhé diely, Plánky, Pánty, Veľký Varan, Horáreň Pekná cesta, Pri tehelni, Kamenáre, Zochova chata, Šprinclov majer, Panský dom, Dubravčice, Panské, Pod Jahodníkom, Na Sládkovskej, Pri svätej studienke, Staré záhrady, Háj, Kráľová, Horská, Roličky, Pod Handraškou, Záhumenice, Horné ohrady, Na tehelni, Háj, Na nivách, Cerová dráha, Kopce, Veľké Tŕnie, Dlhý vrch, Kremenice, Rázsochy, Gánok, Novákov les, Trávniky, Biháre, Rybníky Parina, Suchý dol, U Krištofka

Miesto, Malé Karpaty:, 2 z 17

Bukovec, Vidnarky, Nad kostolom, Za kaplnkou, Čierne blato, Panský les, Fugelka, Dolina, Stránie, Pod Kremenicou, Lúky nad dedinou, Záhumenice, Na jamách, PRI LIPE, Dolné lúky, Pod Kuliškou, Trvajová dolina, Hliníky, Peredzské, Hušek, Juhásová a Trvajová, Pagáčovci, U Mosných, Pod vinohradmi, Za potokom, Polkoráby, Sakov vrch, Sakovci, Paseky, Dudváh, Betlehem, Pitvory, Komárno, Záhumenice, Biely kríž, Panciere, Horné Košariská, Zazová, Šlahorčina, U Minárov, Pláčkovci, Cez chríb, Horné lúky, Sahara, Dolný rúban, Pri račom potoku, Batkovce, Dolný diel, Oboje vojské, Bobolka, Nový mlyn, Pod Dubravou, Horné záhumence, Horný diel, Brezina, Brehy pod jarkom, Nad teheľňou, Močidielka, Píla, Kopanice

Miesto, Malé Karpaty:, 3 z 17

Pučavky, Prielohy, Prídavky, Havrania skala, majer Prekážka, Pustý rybník, Horné grefty, Pod mraznicami, Za kostolom, Pri hámri, Kršlenica, Banďova lúka, Na Maruši, Horná pažiť, Finčina, U Slivu, Bariny, Františkov majer, Olšová hora, Záhradky, Stará mláka, Gronáre, Zemný vrch, Kamenné tváre, Za potokom, Táborky, Nad Lichtkami, Kramársky les, Novosady, Rovniny, Rajna, Lipiny, Ovsisko, Sebraky, Kopaničiarske, Troganových lúčky, Turie brehy, Ohradky, Hrubé lúky, Grošovské, Kaťušina lúka, Nad Bednárovým, Tri studne, Lipy, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Horné fertále, Venčeky, Kňazove dreviská, Kramerov lom, Stredné Ohňavy, Obora, Neze, Brezvovky, Pod úbočím, Záhumenice, Bajcarova dolina, Tehlárová, Lopušná

Miesto, Malé Karpaty:, 4 z 17

Mederie, Pod úbočím, Pod Ostriežom, Ostrá úboč, Dolné lúky, Davčové, Pod Barancom, Matejkova dolina, Zúbková, Háje, Rovienky, Dvoly, Za uhlom, Oskoruša, Úval, Vŕšky, Medzi krúžkami, Za Hoštákom, Dolná mláka, Horná mláka, Vzdialenejšie záhumenice, Medzi barackami, Kúdeľove nivy, Za dúbravkou, Úboč, Na ľadnici, Pod rúbanicami, Šenkérových lúky, Za obecnou lúkou, Dlhé rovné, Pri brezinách, Junovie vŕšok, Slaniská, Blízke baracky, Čachtický hradný vrch, Sedličie, Jutrá, Pod Zápačím, Bahulových vŕšok, Bukovina, Kolovrátok, Farkašov vrch, Pri blate, Pod zámkom, Medzi mlákami, Luhy, V kruhu, Huboče, Višňovská dolina, Gašparových lúky, Jablonka, U blata, Pri sasine, Pod jeleňou horou, Na vŕškoch, Horné diely, Trstinka do potoka, Predhorie, Deravá skala, Krštenice

Miesto, Malé Karpaty:, 5 z 17

Pod humnami, Cierna skala, Bravenčí kruh, Pri Jaseni, Pri panskon, Hoštácke, Trstinka, Kukly, Nad jamou, Medzi cestami, Horné diely od očkovského, Pri studienkach, Pri úzkych trávnikoch, Pid dubinou, Pod potokom, Horné prostredné diely, Vargvold, Malá kamenná dolina, Od chotára, Pod hôrkami, Vinohrady, Matkahezy, Kamenište, Malé Vagrvoldy, Grefty, Drieňová hora, Holé vrchy, Františkova, Vítkov vŕšok, Kubášova, Chrasťová hora, Spodky, Za výmoľom, U bielej hliny, Pod Korlátkou, Kamenné vráta, Od jarku, Dva rady, Vcelniská, Pod panským, Pri jarku, Nad Vťelniskami, Smrekovec, Malcovské lúky, Hrabovec, Pod cintorínom, Homola, Nový dvor, V lazoch, Nad Petenskou, Čabrace, Bočina, Lošonská, Za humná, Horné diely od panského, Do Holej hory, Pod holou horou, Na kamennom jarku, Koruny, Za hoštákmi

Miesto, Malé Karpaty:, 6 z 17

Biele studienky, Noviny, Pri včelínoch, Od vištuckého, Pod jamou, Bukovina, Pod hájom, Za horou, Nad lúčkami, Sásie, Podielky, Nové pole, Hrudy, Pod Malce, Pri hliníkoch, Podolky za kríčkom, Rajčie hory, Nad Pustým, Záhony, Podisky, Paseky, Smoliarov háj, Lúky vyše silnice, Záhrady, Záhlučky, Zánivčie, Sádky, Pod ježovkou, Priečne, Kapusnice, Nad záhradami, Kamence, Pri močidlách, Nad močidlami, Piesky, Dolné mlyny, Borina, Zdola dráhy, Pasienok, Vrchy, Tále, Konopniská, Od veselského, Za luhom, Osmina, Jágarská, Panský les, Štátny les, Sova, Sparištia, Vápenice, Pracháreň, Pod záhlučky, Lúky vyše cesty, Konopiská, Pri cintoríne, Hrubý a malý železník, Horné Šnajdáre, Kliny, Dolné pole, Húšte, Od kočínského

Miesto, Malé Karpaty:, 7 z 17

Za vŕškom, Od nižnianskeho, Kapustnice, Malý rybníček a Vrásičie, Osičie a Nad Háčkami, Výsady, Grefty, Jarka, Dolina, Trázniky, Dielce, Šajcle, Za výsadami, Mladé hory, Ohlajty, Na bráne, Hranová, Smutná a Dolné Šnajdáre, Šajby, Sychravý, Krátke, Pod prandle, Ponky, Pod Háčkami, Dlhé, Kozy, Pahorky, Panský les, Maruša, Podháje a húšte, Medzi potokmi, Pri Bôriči, Za humnami, Orešanské, Panský les, Zadný háj, Veľký železník, Holý vrch, Sparištia, Kúty, Horné lúky, Za kostolom, Dlhé, Štátny les, Pri mlyne, Osičie nad háčkami, Pri mlynoch, Šišoritné, Podháje, Dúbravka, Orešiansky náhon, Háj, Výsady, Bukovina a Pavlíkova, Od nižnianského, Lúky niže silnice, Záhumenice, Bohatá, Plchovec, Klenová a Popočné

Miesto, Malé Karpaty:, 8 z 17

Biele stoky, Lajtny, Jaminy, Blažkovec, Habanské, Niva háj, Bukovina, Za horným koncom, Staré slanisko, Purbeky, Háčky, Špindrále, Dielce, Za humnami, Rúbanice, Šivavec, Ščelin, Pod roľami, Žomberk, Štábonty, Pojty, Bôričie, Žobrák, Rybníček, Kýžnare, Parná, Jalovčie, Selnice, Nad vidnarky, Za zábavou, Šaškovec, Ramáre, Šibenice, Vrch Leginák, Horné konce, Pod Slatinou, Horné vinohrady, Mozoľová, Pod Veselou horou, Válkova Hora, Kochanovec, Dlhé diely, Pod Hostacinu, Horné Kapustnice, Slatina, Volakovice, Jablonka, V jamách, Za Gablovým, Hrabinovec, Od Vaďoviec horný, Dolné Lazy, Nad jamami, Pod Holým brehom, Prostredné Trstené, Horné pole od Naháča, Drážky, Dolné vinohrady, Solírové, Za Vodovskou

Miesto, Malé Karpaty:, 9 z 17

Pod pieskom, Babíkovec, Hlinkovské, Ondrejcová, Lósiky, Na Zákľuke, Zelený bok, Na lúčkach, Salaše a Vidovice, Juríčkova jama, Kostolná hôrka, Horná Blava, Obora, Malé Barany, (Novoveské) Krče, Zlatý roh, Pod Hrubými skalami, Tŕstie, Pri Červenej ceste, Kačínske, Na Válku, Červená búda, Za Blavou, Pod rovnou, Vlčiaky, Pekná vyhliadka, Hlboká dráha, Bočná cesta, Paure, Nad Kostolom, Včelín, Rehákov jarok, Kŕče, Červíčka, Pod oknami, Pod Vinohrady, Kamenný les, Spodné Šajby, Medzi vodami, Zelnice, Pod zlámanou horou, Lazy, Pod výškou, Pri žltej seči, Vinohrady, Pod Kobylou, Bačnegovice, Grefty, Hoštacká hôrka, Dolné Trstené, Lachov, Staré Záhrady, Homolka, Hlavina, Potočné, Predné záhumenice, Prešovňa, Za lesom, Pod Piešťou, Nad Rehákovým jarkom

Miesto, Malé Karpaty:, 10 z 17

Zlámaná hora, Lôžko, Šajby, Dolné Zamajerské, Pod Prešovňou, Cvikle, Od Trstína, Rovná, Pri kohútovom jarku, Za Beňovou horou, Zámok, Lúčky, Pri Pavlovom jarku, Nad Mariášom, Studienky, Pod Malou studničkou, Od Bzinského nad jamami, Červený jarok, Pri Hrubej a Malej studničke, Gonvalovské, Piešťa, Križovatky, Lipové, Spúšť, Grafle, Beňova niva, Nad kaplnkou, Valovská, Pod Bradlom, Pod Mariášom, Omlade, Šúrske kúsky, Borky, Lipina, Maková, Polodomnice, Dolné lúky, Pod kameňom, Kazáre, Pri troch duboch, Lúčky, Krepčík, Posekaný háj, Jancová, Smrdáčky, Kamenáče, Zlatá noha, Farársky les, Dubový vrch, Pápežov výmoľ, Hofierske diely, Bachračka, Horné Kuglové, Na hlinách, Panský les, Trianov vrch, Šibenice, Suchá hora, Koláre, Merice

Miesto, Malé Karpaty:, 11 z 17

Sološnická dolina, Skaly nad Vyvieračkou, Strasnerova dráha, Za plešivou, Šešlochty, Červená cesta, Dolné Kuglové, Písaný kameň, Jancova hora, Horné lúky, Za Beňovou nivou, Topole, Urbársky les, Štamperky, Švarcman, Malý Peterklín, Malinské, Teplice, Veľká Šimkovská, Pri hradskej, Malý Barvienok, Za Michalkom, Medzi jarkami, Krivé, Černík, Prostredné, Pred dolinou, Padelky, Cejtach a Molpir, Konča Skaliek, Nad humnami, Petruchová, Pod Čížovou, Farské a Pekovičová, Tepluše, V krúžkoch, Za Jurágmi, Široká, Kopánka, Pri lošonskom chotári, Pri ceste, Jurečková lúka, Tichý vrch, Rehákova, Medzi cestami, Kožová, Krupova lúka, Klokoč, Krajčíre, Novosady, Erika, Na kopci, Boroš, Cibule, Halba, Cidle, Za Dúbravou, Vlčovské, Kolená, Pri Zabitom

Miesto, Malé Karpaty:, 12 z 17

Biela studnička, Šenkárka, Veľká lúka, Vlčie hory, Bolnáre, Nábrežný vrch, Uhlianka, Všivavý potôčik a pálenica, Hložina - Bukovina, Dražice, Palkova lúka, Hory, Pod Čeklínom, Pod Brnošinami, Očkajov vrch, Nad Vydricou, Trianova dolina, Vypálené, Vyje, Strieborné misky, Olšina, Na sičiach, Hrabník, Svätá hora, Prachárska dolina, Grófová, Lesná hora, Gašparka, Masárske, Močarina, Hruškové, Jelenie, Babia hôrka, Komandle, Mýtnáre, Pod hrádzou, Stará Chtelnica, Vojské, Rígeľ, Korytá a pálenica, Pustý Ligisland, Brnošiny, Krivé Kolísky, Školnícka hôrka, Horné lúky, Pod Parkom, Chlebnice, Pred hornou lúkou, Dolné lúky, Panské po Čajkami, Panský les, Kvapkavá studnička, Lipina, Pálffyovské, Šestka, Pri Gemešovom jarku, Lamenica, Hrabník, Kukly, Kulhanovské

Miesto, Malé Karpaty:, 13 z 17

Solcáre, Závrište, Kľuče, Na Puškárovej, Špitálsky les, Horné, Kobiláky, Veterník, Malá Šimkovská, Chrenkova dolina, Pri Hruškovom, Mníšske, Šajtle, Vyhorené, Záhumenice, Mierkové, Pod kamenom, Veľká Baňa, Paseky, Pod Vajarskou, Kinisberg, Skalky, Dlhé, Pri majeri, Kozáčky, Polesina, Jancové, Pisárova dolina, Rybník, Štefkovci, Himligárka, Gašparová, Pod Čajkami, Cerovina, Pod hájikmi, Bachárka, Čeklín, Hrachovisko, Budnisko, Pod Válkom, Očkajov vrch a malá Čížová, Zbojníčka, Kĺzanské údolie, Nové hory, Pod Hrenákovými brehmi, Stoličiare, Za mlákou, Lesy, Lopaty, Nad vinohradmi, Pisáre, Boky, Švamperky, Hofnáre, Podhory, Štátne lesy, Ferencova dráha, Štrbavé, Bystrické, Obora a Čeklín

Miesto, Malé Karpaty:, 14 z 17

Spodný Dubník, Osminy, Raková, Za jarkom, Zuby, Čierna hora, Hruščova, Nízke, Kocúri, Hrabník, Porichtárky, Mechy, Za humnami, Sitiny, Dúbrava, Komory, Bukovina, Silasčíková, Bukové, Mikina dráha, Prostredný vrch, Uhliská, Hrnčiare, Holúbková, Kamenný vrch, U Vrabelčiakov, Krivica, Banky, Slobodné, Duhrová, Zelená hora, Pod strateným stokom, Pod Jancovým, Malá Baňa, Pažiť, Fongy, Nad Šúrom, Pod Bielou horou, Vedľa kríža, Rúbanice, Záhumenice, Trianová, Mosnácka, Líščia stráň, Lúky za dolným koncom, Brestové, Pri dube, Na Brestovke, Kliny, Nad Rásnikom, Pod háje horné, Líščí vrch, Pri červenom kríži, Valaské, Veľká Čížová, Prílohy, Pobočné, Kaluže, Rúbané, Pri pomníku

Miesto, Malé Karpaty:, 15 z 17

Lesný hon, Útočnice, Nové hory, Za majerom, U verbajky, Prostredný vŕšok, Hrabníky a rovné pole, Močariny, Pod Klinecbergom, Jelení háj, Nad Jancovým, Mierková, Dolné lúky, Záhumenice, Nad Beňmi, Za blatom, Krpáš, Oskorušné, Od novej lúky, Hlboký jarok, Bačinec, Kamenisté, Farárske, Zľaby, Salaš, Do Vrbovca, Diely, Rybníky, Cvičná lúka, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Bočiny, Nad potôčikom, Poderajzy, Frndákovci, Zálistok, Kráľov vŕšok, Pod pálenicami a oborou, Lieščie, Osminy, Pri tehelni, Beňová, Piesky, Pod úbočou, Oprchále, Za chrástami, Prepadlištia, Motyčky, Poličky, Vajarský les, Nechtáky, Hrdlačova skala, Karbasice, Šúrske, Pri hloží, Blechov jarok, Languvky za potôčkom, Záhumenice, Zajačí skok, Mlyniská, Sedliacke

Miesto, Malé Karpaty:, 16 z 17

Políčko, Vápenička, Hradište, Diely k Malvazu, Karlovoveské rameno, Doliny, Vyrúbané, Ganglovská, Odmeštie, Za Kerebergom, Nové sady, Vyše Pátrovej, Hrúšťová, Horný les, Strapatá lipa, Dielce, Medzi cestami, Krížne, Skalka, Psie skaly, Diely, Sihoť, Za Ševcovým jarkom, Brezová, Silešky, Pod homolkami, Tepličný kút, Od lopašovského, Makové lúky, Strapáky, Močiarne tatry, Studienkové, Botov, Dlhé role a Kulháň, Pod kameňolomom, Languvky, Potôčik, Za Holou horou, Nad Fajdlbergom, Radové role, Laurincova dráha, Prostredné, Strmý bok, Šošovičky, Sedliská, Lizíková, Krátke zálužie, Močiare, Kotliarka, Kráľova hora, Jamy, Kratina, Pod chodníkom, Poderajzy, Murna, Vrchy, Pätiradie, Obecný les, Hlavica, Trávnice a Černík

Miesto, Malé Karpaty:, 17 z 17

Pobočnice, Drotáre, Štátny les, Hradná cesta, Na lúčkach, Nad škorcom, Bočiny, Pod Kráľovým vŕškom, Pod Skalou, Od medzí, Pod zámkom, Od Vrbovca, Dolné lúky, Vrchy, Miligrunt, Vypálenisko, Staré rúbanisko, Jalšina, Brosov kút, Vrbovec, Malá jama, Pod horami, Horné podlesné, Pasienkové, Pri obrázku, Mokrý jarok, Tri hony, Stupka, Trávniky, Obora, Skalky a Jancova hora, Holind, Rakyta, Molánka, Hora, Sološnický les, Pri Dubníku, Čierna barina, Pri potôčku, Bratislavské záhumenice

Podobné, Malé Karpaty:

4892x turistika, 1782x miesto, 1424x strom, 578x orientačný bod, 301x turistické informácie, 215x poľovnícky posed, 186x prístrešok, altánok, 130x ohnisko, 71x orientačná mapa, 63x miesto na piknik, 42x atrakcia, 37x chranený strom, 21x komín, 19x štôlňa, 15x studňa, 2x vodárenská veža, 2x ZOO, 2x pamätník, bojisko, 1x horáreň, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.