Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Malé Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Malé Karpaty

Miesto v Malé Karpaty

V Malé Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Malé Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Pustý kostolík, Pri širokej celine, Pri Rochu, Jurigrad, Vlkovka a pod Ravnicou, Tavárikova osada, Leopoldov majer, Tarjanne Dúbravka, Kolísky, Cigánska dolina, Prvé vŕšky, Humenice, Gazare, Zadné červené, Pod Jahodníkom, Čistinky, Pri svätej studienke, Na širokej celine, Dlhé diely, Dubravčice, Baranec, Pánty, Jamy, Veľký Varan, Krásna hôrka, Pri tehelni, Horáreň Pekná cesta, Kamenáre, Panský dom, Zochova chata, Skalare, Panské, Na Sládkovskej, Háj, Hoblíkove záhrady, Staré záhrady, Kráľová, Horská, Roličky, Pod Handraškou, Na tehelni, Horné ohrady, Na nivách, Veľké trnie, Kopce, Záhumenice, Cerová dráha, Dlhý vrch, Gánok, Novákov les, Trávniky, Biháre, Suchý dol, Bukovec, U Krištofka, Vidnarky, Nad kostolom, Panský les, Za kaplnkou

Miesto, Malé Karpaty:, 2 z 17

Dolné lúky, Rázsochy, Fugelka, Stránie, Dolina, Lúky nad dedinou, Záhumenice, Na jamách, PRI LIPE, Dudváh, Trvajová dolina, Pitvory, Paseky, Komárno, Záhumenice, Pod vinohradmi, Peredzské, Sakov vrch, Pagáčovci, Polkoráby, U Mosných, Pod Kuliškou, Sakovci, Za potokom, Hliníky, Juhásová a Trvajová, Betlehem, Hušek, Biely kríž, Horné Košariská, Zazová, Panciere, Pláčkovci, U Minárov, Šlahorčina, Cez chríb, Horné lúky, Dolný diel, Pri račom potoku, Horný diel, Oboje vojské, Bobolka, Batkovce, Horné záhumence, Dolný rúban, Pod Dubravou, Nový mlyn, Klčovanice, Nad teheľňou, Brezina, Brehy pod jarkom, Prídavky, Prielohy, Píla, Močidielka, Kopanice, Pučavky, Tri studne, Pustý rybník, majer Prekážka

Miesto, Malé Karpaty:, 3 z 17

Horné grefty, Pod mraznicami, Pri hámri, Za kostolom, Banďova lúka, Na Maruši, Horná pažiť, Volhovisko, U Slivu, Finčina, Františkov majer, Bariny, Olšová hora, Záhradky, Kamenné tváre, Gronáre, Za potokom, Stará mláka, Zemný vrch, Táborky, Kramársky les, Novosady, Nad Lichtkami, Rovniny, Lipiny, Ovsisko, Sebraky, Plánky, Háj, Kopaničiarske, Troganových lúčky, Turie brehy, Ohradky, Hrubé lúky, Kaťušina lúka, Nad Bednárovým, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Horné fertále, Venčeky, Kňazove dreviská, Stredné Ohňavy, Kramerov lom, Neze, Davčové, Pod Barancom, Mederie, Lopušná, Brezvovky, Ostrá úboč, Pod úbočím, Záhumenice, Tehlárová, Pod Ostriežom, Matejkova dolina, Dolné lúky, Pod úbočím, Bajcarova dolina, Čierne blato

Miesto, Malé Karpaty:, 4 z 17

Medzi krúžkami, Kúdeľove nivy, Blízke baracky, Vŕšky, Pod rúbanicami, Za dúbravkou, Pri brezinách, Horná mláka, Medzi barackami, Dlhé rovné, Dolná mláka, Dvoly, Šenkérových lúky, Za Hoštákom, Slaniská, Za obecnou lúkou, Zúbková, Rovienky, Úval, Za uhlom, Vzdialenejšie záhumenice, Háje, Úboč, Oskoruša, Na ľadnici, Junovie vŕšok, Višňovská dolina, Pod zámkom, Bahulových vŕšok, V kruhu, Medzi mlákami, Sedličie, Kolovrátok, Čachtický hradný vrch, Pri blate, Luhy, Pod Zápačím, Jablonka, Farkašov vrch, Huboče, Jutrá, U blata, Gašparových lúky, Bukovina, Trstinka do potoka, Kukly, Javorinka, Deravá skala, Pod jeleňou horou, Jelenia hora, Horné diely od očkovského, Nad jamou, Predhorie, Pri Jaseni, V lazoch, Spodky, Dubový vršok, Pod panským, Kamenište, Do Holej hory

Miesto, Malé Karpaty:, 5 z 17

Vargvold, Horné diely, Medzi cestami, Nový dvor, Homola, Pri studienkach, Kamenné vráta, Dva rady, Za výmoľom, Pri jarku, Pri sasine, Chrasťová hora, Vcelniská, Na vŕškoch, Trstinka, Pod Korlátkou, Lošonská, Od chotára, Vítkov vŕšok, Drieňová hora, Čierna skala, Koruny, Na kamennom jarku, Bočina, Od jarku, Malé Vagrvoldy, Horné prostredné diely, Vinohrady, Krštenice, Cierna skala, U bielej hliny, Malá kamenná dolina, Pod hôrkami, Matkahezy, Kubášova, Hoštácke, Za humná, Malcovské lúky, Pod holou horou, Hrabovec, Pid dubinou, Františkova, Čabrace, Pri úzkych trávnikoch, Holé vrchy, Pod humnami, Nad Petenskou, Grefty, Bravenčí kruh, Nad Vťelniskami, Horné diely od panského, Pod potokom, Holá hora, Smrekovec, Pod cintorínom, Pri panskon, Biele studienky, Pri včelínoch, Noviny, Za hoštákmi

Miesto, Malé Karpaty:, 6 z 17

Pod jamou, Od vištuckého, Nad lúčkami, Podielky, Bukovina, Pod hájom, Za horou, Sásie, Nové pole, Pri močidlách, Paseky, Od veselského, Zánivčie, Kapusnice, Hrudy, Zdola dráhy, Nad Pustým, Dolné mlyny, Piesky, Pri hliníkoch, Lúky vyše silnice, Sádky, Osmina, Podolky za kríčkom, Nad močidlami, Pod Malce, Smoliarov háj, Záhrady, Konopniská, Priečne, Pod ježovkou, Nad záhradami, Podisky, Za luhom, Rajčie hory, Jágarská, Záhlučky, Záhony, Tále, Kamence, Pasienok, Borina, Vrchy, Pod Háčkami, Húšte, Pahorky, Pri mlyne, Šajby, Krátke, Lúky niže silnice, Horné Šnajdáre, Dielce, Javorník, Za vŕškom, Blažkovec, Grefty, Na bráne, Smutná a Dolné Šnajdáre, Jarka, Panský les

Miesto, Malé Karpaty:, 7 z 17

Za kostolom, Dolina, Od kočínského, Mladé hory, Výsady, Sychravý, Orešanské, Malý rybníček a Vrásičie, Šajcle, Konopiská, Dlhé, Hranová, Plchovec, Šišoritné, Panský les, Osičie a Nad Háčkami, Kapustnice, Za humnami, Niva háj, Záhumenice, Jaminy, Štátny les, Podháje a húšte, Ponky, Ohlajty, Sova, Sparištia, Vápenice, Dolné pole, Habanské, Orešiansky náhon, Medzi potokmi, Kozy, Lúky vyše cesty, Osičie nad háčkami, Dúbravka, Bukovina a Pavlíkova, Lajtny, Kukla, Dlhé, Pracháreň, Pri cintoríne, Trázniky, Kúty, Zadný háj, Maruša, Pri mlynoch, Veľký železník, Od nižnianského, Bohatá, Štátny les, Pri Bôriči, Sparištia, Klenová a Popočné, Od nižnianskeho, Za výsadami, Výsady, Holý vrch, Pod záhlučky, Podháje, Biele stoky, Panský les

Miesto, Malé Karpaty:, 8 z 17

Hrubý a malý železník, Pod prandle, Horné lúky, Kliny, Háj, Staré slanisko, Ramáre, Žomberk, Parná, Jalovčie, Purbeky, Šivavec, Žobrák, Šibenice, Štábonty, Pod roľami, Horné konce, Ščelin, Bôričie, Bukovina, Dielce, Za humnami, Rúbanice, Nad vidnarky, Šaškovec, Rybníček, Pojty, Za zábavou, Vrch Leginák, Kýžnare, Háčky, Za horným koncom, Selnice, Špindrále, Drážky, Dolné Lazy, Na Zákľuke, Volakovice, Nad jamami, Hlinkovské, V jamách, Pod pieskom, Mozoľová, Za Vodovskou, Kochanovec, Ondrejcová, Pod Slatinou, Pod Veselou horou, Dlhé diely, Za Gablovým, Dolné vinohrady, Horné vinohrady, Prostredné Trstené, Pod Holým brehom, Hrabinovec, Pod Hostacinu, Slatina, Horné Kapustnice, Lósiky, Horné pole od Naháča

Miesto, Malé Karpaty:, 9 z 17

Solírové, Válkova Hora, Od Vaďoviec horný, Jablonka, Babíkovec, Za Blavou, Včelín, Pri Hrubej a Malej studničke, Prešovňa, Salaše a Vidovice, Červený jarok, Studienky, Potočné, Hlboká dráha, Pri Pavlovom jarku, Dolné Zamajerské, Spodné Šajby, Zlámaná hora, Zlatý roh, Lôžko, Pod Malou studničkou, Rovná, Srdce, Hoštacká hôrka, Homolka, Cvikle, Križovatky, Kamenný les, Lúčky, Nad Kostolom, Bačnegovice, Za Beňovou horou, Zelený bok, Nad Mariášom, Na Válku, Za lesom, Juríčkova jama, Predné záhumenice, Pod výškou, Paure, Beňova niva, Staré Záhrady, Bočná cesta, Šprinclov majer, Pod Piešťou, Nad Rehákovým jarkom, Vinohrady, Vlčiaky, Hlavina, Červíčka, Rehákov jarok, Pri Červenej ceste, Tŕstie, Spúšť, Dolné Trstené, Kostolná hôrka, Kačínske, Lachov, Pod rovnou, Šajby

Miesto, Malé Karpaty:, 10 z 17

Pod zlámanou horou, Piešťa, Gonvalovské, Grafle, Pri kohútovom jarku, Lipové, Lazy, Pekná vyhliadka, Pod Kobylou, Kŕče, Medzi vodami, Obora, Od Bzinského nad jamami, Pod Hrubými skalami, Pri žltej seči, Pod oknami, Zelnice, Od Trstína, Zámok, Horná Blava, (Novoveské) Krče, Malé Barany, Červená búda, Grefty, Pod Prešovňou, Pod Vinohrady, Na lúčkach, Šešlochty, Chrenkova dolina, Líščia stráň, Hrabník, Medzi jarkami, Pod strateným stokom, Horné Kuglové, Švamperky, Lesy, Močarina, Nové hory, Rybník, Šibenice, Strieborné misky, Trianov vrch, Dolné lúky, Červená cesta, Pri hradskej, Cerovina, Nad kaplnkou, Babia hôrka, Jamy, Veľká lúka, V krúžkoch, Vlčovské, Dubový vrch, Lipina, Čierna hora, Dolné Kuglové, Lamenica, Banky, Krivé Kolísky, Pri Zabitom

Miesto, Malé Karpaty:, 11 z 17

Holý vrch, Komandle, Pod Vajarskou, Skalky, Pod Čajkami, Na kopci, Prostredný vrch, Lúky za dolným koncom, Šenkárka, Smrdáčky, Jelenie, Pri Gemešovom jarku, Kamenný vrch, Čeklín, Padelky, Záhumenice, Všivavý potôčik a pálenica, Uhlianka, Sitiny, Pod kamenom, Za Jurágmi, Za jarkom, Lesná hora, Cejtach a Molpir, Biela studnička, Grófová, Bukové, Nad vinohradmi, Hofierske diely, Mníšske, Pod Jancovým, Mosnácka, Borky, Černík, Veľká Šimkovská, Nízke, Vedľa kríža, Pod hájikmi, Holúbková, Rígeľ, Dražice, Slobodné, Malinské, Bzová, Horné, Stoličiare, Solcáre, Mikina dráha, Stará Chtelnica, Teplice, Sološnická dolina, Pri Hruškovom, Vlčie hory, Na sičiach, Pri troch duboch, Očkajov vrch, Štrbavé, Panský les, Nad humnami, Merice

Miesto, Malé Karpaty:, 12 z 17

Veľká Baňa, Polodomnice, Písaný kameň, Kopec, Medzi cestami, Pustý Ligisland, Kvapkavá studnička, Zbojníčka, Pri ceste, Hofnáre, Nad Vydricou, Pod Mariášom, Korytá a pálenica, U Vrabelčiakov, Rúbanice, Hrabník, Klokoč, Erika, Pri dube, Posekaný háj, Švarcman, Silasčíková, Vŕšok, Gašparka, Veterník, Krepčík, Mierkové, Šestka, Prostredné, Trianova dolina, Štátne lesy, Na Puškárovej, Dubové, Strasnerova dráha, Panské po Čajkami, Pri lošonskom chotári, Hložina - Bukovina, Hrachovisko, Prachárska dolina, Brižite, Kožová, Špitálsky les, Lopaty, Boky, Duhrová, Petruchová, Farársky les, Pod Bradlom, Pod Brnošinami, Spodný Dubník, Gašparová, Hruščova, Horné lúky, Svätá hora, Polesina, Očkajov vrch a malá Čížová, Pisárova dolina, Za Dúbravou, Pod Bielou horou, Paseky

Miesto, Malé Karpaty:, 13 z 17

Nad Šúrom, Bukovina, Koláre, Kozáčky, Zelená hora, Vyje, Malý Peterklín, Farské a Pekovičová, Bystrické, Urbársky les, Šúrske kúsky, Pod Parkom, Brestové, Raková, Vojské, Za Michalkom, Kazáre, Obora a Čeklín, Vyhorené, Mýtnáre, Pápežov výmoľ, Cidle, Kopánka, Horné lúky, Kamenáče, Jancová, Kľuče, Hrabník, Štefkovci, Brnošiny, Pod Čížovou, Malý Barvienok, Olšina, Šajtle, Na hlinách, Za plešivou, Záhumenice, Vypálené, Široká, Pod Čeklínom, Osminy, Chlebnice, Pred dolinou, Dúbrava, Krížne, Budnisko, Pod Válkom, Tichý vrch, Kukly, Krivica, Pred hornou lúkou, Cibule, Omlade, Krupova lúka, Pažiť, Skaly nad Vyvieračkou, Školnícka hôrka, Lúčky, Za humnami, Tepluše

Miesto, Malé Karpaty:, 14 z 17

Hrnčiare, Pod kameňom, Suchá hora, Komory, Pod Hrenákovými brehmi, Valovská, Trianová, Mechy, Hruškové, Za Beňovou nivou, Himligárka, Maková, Pod hrádzou, Dlhé, Kolená, Halba, Kulhanovské, Konča Skaliek, Malá Baňa, Bolnáre, Zuby, Fongy, Dolné lúky, Porichtárky, Masárske, Kĺzanské údolie, Ferencova dráha, Rehákova, Malá Šimkovská, Bachárka, Kinisberg, Bachračka, Kobiláky, Uhliská, Jancové, Pri majeri, Podhory, Hory, Boroš, Lipina, Krížne, Závrište, Krivé, Novosady, Jurečková lúka, Štamperky, Pisáre, Pálffyovské, Zlatá noha, Krajčíre, Jancova hora, Za mlákou, Nábrežný vrch, Obora, Panský les, Topole, Kocúri, Kamenisté, Drotáre, Sološnický les

Miesto, Malé Karpaty:, 15 z 17

Pobočnice, Obecný les, Botov, Bačinec, Zálistok, Rúbané, Hrdlačova skala, Lipy, Štrky, Do Vrbovca, Karbasice, Osminy, Od novej lúky, Sihoť, Diely, Murna, Brosov kút, Nad potôčkom, Vápenička, Malá jama, Nad Fajdlbergom, Vrchy, Vajarský les, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Pobočné, Nechtáky, Trávniky, Skalka, Nad Jancovým, Nové sady, Dlhé role a Kulháň, Lieščie, Dlhé štvrte, Hradná cesta, Trávnice a Černík, Makové lúky, Pri potôčku, Miligrunt, Prostredné, Za Kerebergom, Oprchále, Líščí vrch, Bočiny, Pri pomníku, Pasienkové, Krpáš, Nad škorcom, Potôčik, Pod Skalou, Karlovoveské rameno, Hora, Záhumenice, Medzi Stankovskú a Pátrovú, Rybníky, Frndákovci, Horné podlesné, Tri hony, Od Vrbovca, Krátke zálužie, Mokrý jarok

Miesto, Malé Karpaty:, 16 z 17

V Lopušnej, Nad potôčikom, Horný les, Hradište, Útočnice, Ganglovská, Pod horami, Medzi lúkami, Močiarne tatry, Kráľova hora, Zľaby, Štrkoviská, Vrchy, Skalka, Tepličný kút, Rakyta, Poderajzy, Piesky, Mierková, Lesný hon, Štátny les, Šošovičky, Laurincova dráha, Lizíková, Vypálenisko, Vyše Pátrovej, Pod zámkom, Prostredný vŕšok, Salaš, Cvičná lúka, Prílohy, Bočiny, Poličky, Pyšné, Doliny, Medzi cestami, Od lopašovského, Na lúčkach, Strapáky, Motyčky, Pod Hurbánkami, Brezová, Pri červenom kríži, Kliny, Hrubý Barvínek, Studienkové, Stupka, Poderajzy, Holind, Nad Rásnikom, Záhumenice, Pod Kráľovým vŕškom, Hlavica, U Kocúrov, Pod háje horné, Políčko, Vrbovec, Nové hory, Jalšina, Sedliská

Miesto, Malé Karpaty:, 17 z 17

Odhradie, Dielce, Rajna, Pažiť, Vyrúbané, Pri obrázku, Dubník, Prepadlištia, Pod kameňolomom, U verbajky, Šúrske, Za blatom, Nad Beňmi, Pod homolkami, Oskorušné, Skalky a Jancova hora, Hlboký jarok, Kotliarka, Psie skaly, Sedliacke, Pätiradie, Močiare, Obora, Za chrástami, Pod chodníkom, Silešky, Osičie, Languvky za potôčkom, Beňová, Močariny, Blechov jarok, Staré rúbanisko, Mníšek, Bratislavské záhumenice, Jelení háj, Čierna barina, Rúbane, Pri tehelni, Strapatá lipa, Za majerom

Podobné, Malé Karpaty:

4471x turistika, 1809x miesto, 1171x strom, 533x orientačný bod, 226x turistické informácie, 207x poľovnícky posed, 177x prístrešok, altánok, 101x ohnisko, 61x miesto na piknik, 50x orientačná mapa, 42x atrakcia, 37x chranený strom, 19x komín, 17x štôlňa, 13x studňa, 2x pamätník, bojisko, 2x vodárenská veža, 2x ZOO, 1x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Malé Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://male-karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.